0591-330051
CharlesDarwinstraat15
7825 AB Emmen
Ma-Vr 9.00-17.00
Za & Zo Gesloten

Privacy Statement

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening wilt u natuurlijk niet dat anderen met uw persoonsgegevens aan de haal gaan. Dat is uw goed recht.

We vragen wel gegevens van u op, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens wij van u vragen en waarvoor wij ze gebruiken leest u hieronder. Ook ziet u wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoe lang we uw gegevens bewaren.

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. Voor onze services houden wij ons aan de regels rondom privacy en bij de verwerking van uw gegevens respecteren wij bovendien uw privacy middels de Wet bescherming Persoongegevens toe te passen (Wbp) en de Algemene Verordening Persoongegevens (AVG) na te leven.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Gegevens omtrent de woning (type woning, type dak, soort dakbedekking, meterkast) t.b.v. advies en bijbehorende offerte m.b.t. zonnepanelen.
 • Specifieke product- en prestatiegegevens (merk, type bouwjaar, eventueel verbruik en opbrengst)
 • Montage en installatiegegevens
 • Betaalgegevens die nodig zijn voor BTW teruggave en/of subsidie aanvraag.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens via online formulieren, telefonisch, per e-mail, via een huisbezoek of geautomatiseerd via de geïnstalleerde apparatuur in uw woning.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens:

Wij gebruiken uw gegevens op basis van een “gerechtvaardigd belang”. Hieronder wordt verstaan dat wij onze klanten goede en persoonlijke service willen verlenen en daarbij uiteraard oog hebben voor uw privacy. Dit geldt voor:

 • Het kunnen verzorgen van een persoonlijk advies en/of aanbod op maat.
 • Het behandelen, beoordelen en accepteren van uw aanvraag t.b.v. een dienst en/of product
 • Het tot stand brengen van een leveringsovereenkomst
 • Het laten opmaken van een offerte
 • Bezoek aan onze website
 • Behandelen van online contactformulieren
 • Verwerken van reviews
 • Het behandelen van vragen en klachten

Tot slot: soms heeft u zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een foto op de website betreffende uw zonnepanelen installatie.

Waar worden uw gegevens opgeslagen :

Wij slaan uw gegevens op in verschillende databases, waarbij wij strenge beveiligingsmaatregelen hanteren. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke)vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens.

Wie heeft toegang tot uw gegevens:

Een beperkte groep medewerkers van Duurzaam Energie Drenthe heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Wij geven uw gegevens alleen door aan andere partijen, als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan: Energieleveranciers (t.b.v. Aanbod op maat) Zonnepanelen leveranciers en- installateurs. De installateurs waarmee wij samen werken moeten natuurlijk wel op het juiste adres verschijnen en uw adres in dit kader weten.

Deze partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Duurzaam Energie Drenthe. Tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens.

Met alle partijen waarmee wij samenwerken is een overeenkomst afgesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

In specifieke situaties zijn wij verplicht om klantgegevens te delen met Overheidsinstanties.

 

Cookies:

Duurzaam Energie Drenthe maakt geen gebruik van cookies op onze website.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen. Wij bewaren en gebruiken uw gegeven niet langer dan noodzakelijk en daarna verwijderen wij alle data die wij van uw hebben. Gegevens kunnen geanonimiseerd eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

 

Uw rechten:

U heeft het recht om (kosteloos) inzicht te krijgen in uw gegevens die door Duurzaam Energie Drenthe worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aan te laten passen en/of laten verwijderen.

Indien u gebruik wilt maken van dit recht kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer 0591-330051 of ons mailen: info@duurzaamenergiedrenthe.nl

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens; www.autoriteitpersoonsgegvens.nl

Let wel: Indien u van ons vraagt om uw gegevens uit onze database te wissen, moet u zich wel realiseren dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Bijvoorbeeld: De Belastingdienst eist dat leveringsovereenkomsten en facturen 7 jaar bewaard worden. Als wij geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek leggen wij u uiteraard uit waarom wij het in dat geval niet kunnen doen.

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Meldplicht datalekken:

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan ons via info@duurzaamenergiedrenthe. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek.

 

Wijziging van Privacy statement: Duurzaam Energie Drenthe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy statement. Wij raden u derhalve aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens:

Website:  https://www.duurzaamenergiedrenthe.nl
Adres:      Charles Darwinstraat 15, 7825 AB Emmen
T.:             0591-330051
E.:             info@duurzaamenergiedrenthe.nl
KvK:         61303917
BTW.nr.: NL001401973876

Wie Heeft u vragen of klachten?

U kunt ons altijd bellen met vragen of klachten.
Bel:  0591-330051.
Mail:  info@duurzaamenergiedrenthe.nl